Central Authentication System

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Zmena hesla

Pamätám si heslo Nepamätám si heslo

!!! Správca žiadneho systému nemá právo poznať heslá používateľov a preto ani na vyžiadanie nikomu, teda ani žiadnemu správcovi neposkytujte informácie o svojich heslách !!!


Pamätám si heslo

Ak používateľ VIE svoje súčasné heslo, môže si sám nastaviť nové heslo (zmena hesla).

Heslo sa mení na stránke https://identity.tuke.sk/

Pre úspešnú zmenu hesla nepoužívajte mobilné zariadenia.

Portál je dostupný len z počítačovej siete TUKE a cez VPN.

Používateľ si pred prihlásením môže vybrať jazykovú verziu stránky.

Na každú zmenu hesla používateľom je vyžadované, aby používateľ poznal svoje súčasné heslo!

  • Do poľa „Používateľské meno“ zadajte svoj jedinečný TUKE login (bod 1.)
  • Do poľa „Heslo“ zadajte svoje aktuálne heslo (bod 2.)
  • Stlačením tlačidla „Prihlásiť“ vstúpite do portálu (bod 3.)
  • V prípade potreby je možné zmeniť jazykovú verziu stránky (bod 4.)

Pre zmenu prihlasovacích údajov zvoľte možnosť „Prihlasovacie údaje“.

Vo formulári vyplňte „Súčasné heslo“ a zadajte „Nové heslo“:


Nepamätám si heslo

Postup používateľa pri prezradení hesla

Ak používateľ zistí prezradenie svojho hesla, je povinný:

  1. bezodkladne, ak je to ešte možné, zmeniť si heslo,
  2. bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na Dispečing ÚVT a to osobne kvôli overeniu identity,
  3. ak si používateľ nemôže zmeniť heslo, lebo heslo mu bolo už zmenené útočníkom pri bezpečnostnom incidente, tak potom sa uplatní „Postup pri zabudnutí hesla používateľom“.

Postup pri zabudnutí hesla používateľom

Ak používateľ zabudol svoje heslo, postupuje podľa týchto bodov:

  1. Overenie identity používateľa: Používateľ musí jednoznačným spôsobom preukázať svoju fyzickú identitu na dispečingu pomocou dôveryhodného dokladu – platný zamestnanecký alebo študentský preukaz.
  2. Zmena hesla: Oprávnený pracovník používateľovi vygeneruje nové heslo.

Zmena hesla bez overenia identity je zakázaná, teda je zakázaná zmena hesla, napr. na základe mailovej alebo telefonickej komunikácie.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča, aby si používateľ toto nové heslo čo najskôr zmenil na https://identity.tuke.sk/. Dôvodom je, že používateľské heslo má právo poznať iba sám používateľ.

!!! Správca žiadneho systému nemá právo poznať heslá používateľov a preto ani na vyžiadanie nikomu, teda ani žiadnemu správcovi neposkytujte informácie o svojich heslách !!!