Služby

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

IP telefónia

IP telefónia na TUKE bola uvedená do plnej prevádzky v roku 2012 ako služba v rámci existujúcej počítačovej siete TUNET. Používateľom boli sprístupnené nové služby, ako napr. identifikácia volajúceho, prístup k telefónnemu adresáru priamo z displeja telefónu, konferenčné hovory, hlasitý hovor, bezplatné telefonovanie medzi univerzitami na Slovensku, atď.

Z používateľského hľadiska ostalo pripojenie TUKE do verejnej telefónnej siete bez zmeny. Taktiež ostal zachovaný pôvodný číslovací plán TUKE.

Na pripojenie IP telefónov boli využité najmä existujúce rozvody počítačovej siete TUNET. Na miestach, kde tieto rozvody chýbali, alebo boli nepostačujúce, bola zabezpečená inštalácia nových rozvodov. V čase uvedenia IP telefónie do prevádzky bolo nakonfigurovaných a osadených vyše 1300 IP telefónov a viac ako 40 sieťových prepínačov. V súčasnosti je v prevádzke viac ako 1800 IP telefónov. Pilotná prevádzka bola testovaná na pracoviskách Ústavu výpočtovej techniky, Univerzitnej knižnice, Leteckej fakulty a na pracoviskách Fakulty výrobných technológií v Prešove.

Prevádzka dovtedy používanej analógovej ústredne bola definitívne ukončená v prvej polovici  roku 2012.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk, príp. si pozrite návody pre jednotlivé zariadeniačasto pýtané otázky k IP telefónii.

Zmena jazyka používaného na ovládacom paneli IP telefónu (angličtina/slovenčina)

Po prihlásení sa na stránke https://ccmuser.tuke.sk pomocou jedinečného loginu a hesla choďte na
General Settings -> Language

Na slovenskej verzii stránky:
Všeobecné nastavenia -> Jazyk

Nastavenie/zmena rýchlej voľby na IP telefóne

Po prihlásení sa na stránke https://ccmuser.tuke.sk pomocou jedinečného loginu a hesla choďte na
Phone Settings -> Speed Dial Numbers

Na slovenskej verzii stránky:
Nastavenia telefónu -> Čísla rýchlej voľby