MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Services

ÚVT poskytuje zamestnancom a študentom TUKE celý rad služieb v oblasti IT. Výberom z menu získate podrobnejšie informácie o jednotlivých službách, doplnených o návody pre našich používateľov ako aj odpovede na časté otázky k niektorým službám.

IT Dispečing ÚVT
Slúži zamestnancom a študentom Technickej univerzity v Košiciach ako pracovisko prvého kontaktu na nahlasovanie IT požiadaviek. Požiadavky sú spracované a delegované na zodpovedného pracovníka každý pracovný deň od 8:00 hod do 15:00 hod.

Helpdesk a systémová podpora
Podporný systém spracovania používateľských požiadaviek, ktorý umožňuje používateľom aj priame zadávanie požiadaviek do problémovo orientovaných frontov helpdeskového systému. Používateľ je priebežne informovaný o stave spracovania svojej požiadavky a môže sledovať stav jej spracovania.

Mail zamestnanci
Mailové služby na platforme Microsoft Exchange, ktoré sú prevádzkované v IT prostredí TUKE.

Mail študenti
Mailové služby na platforme Microsoft Exchange, ktoré sú prevádzkované v externom prostredí cloudu firmy Microsoft.

IP telefónia
Telefónna služba, ktorá je realizovaná prostredníctvom počítačovej siete TUNET.

Centrálny autentifikačný systém
Slúži na overovanie identity používateľov pri prihlasovaní sa na centrálne spravované informačné systémy. Každý používateľ na TUKE (študent, zamestnanec) má pridelený svoj jedinečný login.

Počítačová sieť TUNET
Konvergovaná počítačová sieť , v ktorej sú implementované dátové a telekomunikačné funkcie.

Bezdrôtové siete - WiFi na TUKE
Časť PS TUNET pracujúca na bezdrôtovej technológii. V prevádzke sú dve WiFi siete s oznamovanými identifikátormi SSID eduroam a TUNET-guest

Faxovanie a faxový server
Služba, ktorá rieši spätnú kompatibilitu súčasných komunikačných technológií so zastaranou technológiou analógového faxovania.

Vzdialený prístup - VPN
Autentifikovaný prístup zamestnancov a študentov TUKE z Internetu k vnútorným informačným zdrojom PS TUNET, ku ktorým nie je povolený verejný prístup na firewalle.

Webex
Webové konferenčné riešenie firmy Cisco, ktoré umožňuje organizovať audio a video konferencie, zdieľať obsah (dokumenty, aplikácie) a taktiež zaznamenávať ich priebeh.

Informačné systémy