O nás

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

História pracoviska

Vznik ÚVT - 1.7.1974

Ústav výpočtovej techniky Vysokej školy technickej (ÚVT VŠT) vznikol spojením Katedry riadenia výrobných procesov HF VŠT a Výpočtového strediska Katedry fyziky EF VŠT ako celoškolské pracovisko VŠT poskytujúce pre študentov a zamestnancov služby výpočtovej techniky. Technologické a administratívne priestory zriadeného ÚVT sa nachádzali v budovách Park Komenského 6 a 8.

Prvým počítačom bol riadiaci minipočítač M6000 (vyrobený v ZSSR), neskôr boli uvedené do prevádzky sálové počítače EC 1021, EC1033 a prvé minipočítače SMEP. Sálové počítače potrebovali veľké klimatizované sály. Nosičmi dát a programov boli papierové dierne pásky, dierne štítky, magnetické pásky a na súčasnú dobu fyzicky veľké diskové kazety s kapacitami niekoľko jednotiek až desiatok megabajtov. Pracovalo sa na dve až tri zmeny, spravidla v dávkovom režime. Na prácu v interaktívnom režime si zamestnanci a študenti museli objednávať strojový čas, a často trávili večery a noci pri počítači na ÚVT. Neboli počítačové siete, neexistovala elektronická pošta. Kontakt medzi pracovníkmi ÚVT a používateľmi výpočtovej techniky bol osobnejší ako je dnes.

V roku 1987 bola odovzdaná do prevádzky nová budova ÚVT na ul. Nemcovej 3, v ktorej ÚVT doteraz pôsobí. Tu bola sústredená prevádzka veľkých sálových počítačov (2 x EC1045) a minipočítačov SMEP (SM4/20, CM1420, SM5212, ...). Nová budova bola vybavená aj veľkou terminálovou miestnosťou (EC a SMEP terminály) pre používateľov, lebo v tomto období na VŠT ešte neboli vybudované počítačové a ani terminálové siete.

Rok 1990 bol rokom zmien

V roku 1990 boli z ÚVT odčlenení pedagogickí a výskumní pracovníci na Banícku fakultu VŠT (v súčasnosti Fakulta BERG TU), kde mnohí z nich doteraz pôsobia ako pedagógovia. Na ÚVT ostali prevádzkoví pracovnici a malá časť výskumných pracovníkov.

Obdobie po roku 1990 nebolo len obdobím vážnych spoločenských zmien, ale aj obdobím významných technologických zmien. Bolo obdobím masívneho nástupu používania osobných počítačov, počítačových sietí a postupnej internetizácie a informatizácie spoločnosti.

Ľudia prichádzajú a odchádzajú

Od roku 1974 na ÚVT pôsobilo viac ako 400 zamestnancov. Na začiatku mal ústav menej ako 20 zamestnancov. Koncom osemdesiatych rokov, keď ústav bol spoločným pracoviskom s ústavmi SAV v Košiciach, pracovalo na ústave až 130 ľudí.

Ústav pokrýval široký rozsah činností od prevádzkových, pedagogických až po vedecko-výskumné. Medzi najvýznamnejšie patrili:

  • tvorba riadiacich systémov pre priemyselné roboty,
  • návrh a implementácia riadiacich systémov na riadenie hutníckych technológií,
  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy,
  • návrh a implementácia prvých výpožičných systémov pre Univerzitnú knižnicu,
  • podpora pre hromadnej výučby základov programovania na VŠT.

Mnoho skúsených pracovníkov odišlo z ÚVT do firiem a podnikov alebo si založili vlastné firmy.

V súčasnosti pracuje na ÚVT 39 zamestnancov, ktorí zabezpečujú IKT služby pre TUKE.

Riaditelia ÚVT

1974 - 1990 prof. Ing. Imrich Koštial, CSc.

1990 - 1993 Ing. Alexander Sidár

1993 - 1997 Ing. Ján Šandrej

1997 - 2008 prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.

od 2009 Ing. Martin Chovanec, PhD.