Data center

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Sieťová infraštruktúra

V roku 2009 sa začala na TUKE zásadná prestavba počítačovej siete TUNET financovaná z eurofondov. Centrálnym prvkom počítačovej siete sa stal smerovač Cisco Catalyst 6509-E s celkovou prenosovou kapacitou 2 Tb/s umiestnený v budove ÚVT na ul. Nemcovej 3. V roku 2012 sa začalo budovať záložné dátové centrum v hlavnej budove TUKE na Letnej 9, kde sa nachádza ďalší smerovač Cisco Catalyst 6509-E. Spolu s jeho dvojičkou v budove ÚVT tvoria jeden virtuálny smerovač, pričom celková prenosová kapacita virtuálneho smerovača je až 4 Tb/s. V prípade výpadku jedného smerovača, transparentne preberá funkciu centrálneho smerovača druhý bez toho, aby používatelia siete zaregistrovali výpadok. Záložné dátové centrum sa postupne dobudováva a rozširuje sa o servery a dátové úložiská.

Distribučné centrá nachádzajúce sa v budovách TUKE na Letnej, Vysokoškolskej, Watsonovej, Mäsiarskej ulici a Nemcovej 32, sú do hlavného a záložného centra redundantne pripojené optickými linkami na prenosovej rýchlosti 10 Gb/s.

K distribučným prepínačom umiestneným v týchto centrách sú pripojené koncové prístupové prepínače. Tieto slúžia na pripojenie počítačov zamestnancov a učební TU, ako aj pre pripojenie IP telefónov. Všetky prístupové prepínače boli postupne vymenené za zariadenia od firmy Cisco, pričom väčšina z nich poskytuje priame napájanie pre IP telefóny cez kabeláž počítačovej siete (PoE). Takáto homogénna sieťová infraštruktúra je jednoduchšia na správu a je pripravená na ďalšie rozširovanie a na prevádzku nových aplikácií v budúcnosti.

Na distribučnej a prístupovej vrstve sú použité modely Cisco Catalyst C2950, C2960, C3550, C3560, C3650, C3750, C4900M, ktorých je viac ako 240 kusov. Na týchto prepínačoch je viac ako 7 500 manažovateľných portov na pripojenie koncových zariadení a serverov.

Počítačová sieť TUNET je pripojená cez výkonný firewall Check Point na smerovač Cisco Catalyst 6509 slovenskej akademickej dátovej siete SANET, ktorý sa nachádza na ÚVT. Na tento smerovač SANET-u sú taktiež pripojené rôzne akademické pracoviská a štátne inštitúcie v Košiciach. SANET zabezpečuje internetové pripojenie pre všetky akademické inštitúcie na Slovensku.

Na ÚVT TU je v prevádzke uzol peeringového centra SIX (The Slovak Internet eXchange). SIX je prevádzkovaný na pôde technických univerzít v Bratislave a v Košiciach, ktoré garantujú nezávislosť peeringového centra a zabezpečujú rýchlu implementáciu moderných technológií do praxe - pričom nie sú v konkurenčnom postavení so žiadnym členom SIXu.