Data center

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Videokomunikačné a hlasové technológie

Display portlet menu

Videokomunikačné a hlasové technológie

IP telefónia

IP telefónia na TUKE bola nasadená do bežnej prevádzky v roku 2011. V súčasnosti je v prevádzke vyše 1800 Cisco IP telefónov a videokonferenčných zariadení, ktoré sú centrálne spravované systémom Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

IP telefónia je prevádzkovaná ako služba v rámci existujúcej výkonnej počítačovej siete TUNET a v porovnaní s predtým používanou analógovou telefóniou poskytuje nové služby, ako sú napr.:

  • Telefónny zoznam TUKE (Yellow pages) dostupný priamo z IP telefónu. Používateľ si môže vytvoriť vlastný telefónny zoznam s menami a číslami.
  • Priame volania mimo verejnú telefónnu sieť medzi univerzitami, ktoré sa podieľajú na projekte ENUM v prostredí akademickej siete SANET.
  • Hlasová schránka (voicemail), ktorá umožňuje prijať hlasový odkaz a vypočuť si ho neskôr, prípadne ho prijať mailom.
  • Hlasitý hovor.
  • 3-bodová konferencia. Služba, ktorá umožňuje vykonať audio-konferenčný hovor medzi 3 účastníkmi.

Používateľom IP telefónie je k dispozícii aj služba na okamžitú výmenu správ Cisco Jabber a webové konferenčné riešenie Cisco Webex.

Cisco Jabber

Služba Cisco Jabber je používaná na okamžitú výmenu správ (Instant Messaging) a na ovládanie IP telefónu v rámci TUKE. Táto služba je dostupná pre všetkých zamestnancov.

Klientska aplikácia Cisco Jabber je dostupná pre platformy osobných počítačov Windows a MAC, a pre mobilné platformy iOS a Android.

Cisco Jabber umožňuje posielať správy prihláseným používateľom, ovládať svoj IP telefón z PC (prijímať hovory z PC, volať čísla na IP telefóne z PC, vyhľadávať a pridávať kontakty na PC, ...), skupinovú komunikáciu, ktorá môže byť eskalovaná na skupinový hovor, výmenu súborov do veľkostí 50MB, zdieľanie obrazovky, riadenie vzdialeného PC cez zdieľanú obrazovku.

Cisco Webex

Na TUKE je sprístupnená služba Cisco Webex. Táto služba patrí, z hľadiska technických požiadaviek na klientsku stranu, do kategórie malých menej náročných webových konferenčných riešení, ktoré umožňujú organizovať tak audio, ako aj video konferencie, zdieľať obsah (dokumenty a aplikácie) a taktiež zaznamenávať uskutočnené konferencie.

Používatelia pristupujúci k WebEx konferenciám z počítačovej siete TUNET a z Internetu využívajú URL adresu ciscowebex.tuke.sk

Cisco Webex umožňuje niekoľko spôsobov hlasového pripojenia účastníka do konferencie:

  • Zavolaním do WebEx konferencie z telefónu (Call-In)
  • Pripojením sa cez audio z PC (Voice Communication using Computer)
  • Spätným zavolaním z WebEx systému na zvolené telefónne číslo (Call-Me)
  • Hlasová komunikácia je integrovaná s existujúcou IP telefóniou.
Cisco Telepresence

V DC je umiestnená a prevádzkovaná časť celoslovenskej technickej infraštruktúry projektu Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií (NTI).

Na pracoviskách slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied bolo postupne vybudovaných 208 telekonferenčných miestností s rôznym stupňom technického a programového vybavenia. Na TUKE sa nachádza 27 telekonferenčných miestností.

Obsiahle informácie o tomto projekte sa nachádzajú na stránke projektu Národnej teleprezentačnej infraštruktúry. Táto stránka sa nachádza na webovom sídle Centra vedecko-technických informácií SR.

V archíve NTI sa nachádzajú záznamy živých videokonferencií, prezentácií a návodov.

Faxovanie v prostredí IP telefónie

V súčasnosti na posielanie dokumentov sa využívajú najmä maily. V ojedinelých prípadoch, najmä z právnych dôvodov, je nutné dokument odoslať alebo prijať faxom.

Prevádzka analógových faxových zariadení bola ukončená spolu s ukončením prevádzky analógovej ústredne. Analógová telefónia bola nahradená IP telefóniou.

Súčasné riešenie bolo nasadené v rámci projektu IP telefónie na TUKE, v ktorom faxová funkcionalita je už implementovaná ako služba počítačovej siete TUNET.

Softvérové riešenie NetFAX umožňuje oprávneným osobám na TUKE prijímať a posielať faxy priamo z osobného počítača. Prichádzajúce faxy sú doručené ako príloha mailu vo formáte pdf na mailovú adresu prijímateľa, ktorá je priradená k faxovému číslu.

Odosielanie faxu z osobného počítača sa uskutočňuje ako služba tlače dokumentu na NetFAX virtuálnej tlačiarni a následným zadaním cieľového faxového čísla. Pri tomto spôsobe nie je nutné používať žiadne špeciálne externé fyzické zariadenia.

Fyzické dokumenty, ktoré nie sú dostupné v digitálnej forme, je potrebné najprv naskenovať do digitálnej formy a potom naskenovaný dokument (obrázok) vytlačiť na NetFAX virtuálnej tlačiarni.