O nás

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Projekty ŠF EU

Ústav výpočtovej techniky sa podieľa na príprave, dizajne a implementácii významných projektov Štrukturálnych fondov Európskej únie (ŠF EU) v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Zameranie projektov je hlavne na oblasť výpočtovej techniky, technológie dátových centier, video a IP komunikácie, vysokorýchlostných počítačových sietí, bezdrôtových technológií a multimédií.

Medzi významné projekty a ich aktivity patria:

 • INFRA I - Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT Technickej univerzity v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania
  Trvanie projektu: 01/2009-08/2010
  Realizácia multimediálnych a interaktívnych technológií, budovanie 10Gbit/s sieťovej infraštruktúry, energetické zálohovanie dátového centra, implementácia serverových technológií a dátových polí, budovanie IKT učební.
 • INFRA II - Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT
  Trvanie projektu: 09/2009-08/2011
  Realizácia budovanie prístupovej sieťovej infraštruktúry, redundancia zálohovania dátového centra, rozširenie serverových technológií a diskových polí, telepresence technológia.
 • INFRA III - Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
  Trvanie projektu: 06/2010-08/2013
  Realizácia systému zjednotenej komunikácie na báze IP a video telefónie pre 2k uživateľov, virtualizácia serverovej technológie, PoE sieťová infraštruktúra, redundancia 10Gbit/s sieťovej infraštruktúry.
 • UCITT - Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva
  Trvanie projektu: 10/2009-06/2012
 • VUKONZE - Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií
  Trvanie projektu: 01/2010-11/2013
 • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)
  Trvanie: 01/2010-12/2015
  Hlavným cieľom SIVVP je zriadenie regionálnych superpočítačových a gridových centier na pracoviskách Slovenskej akadémie vied a slovenských univerzitách a tak zlepšiť technickú infraštruktúru pre veľké množstvo slovenských výskumno-vývojových inštitúcií, ktoré budú môcť výsledky projektu využívať vo forme vysokovýkonných výpočtov na európskej úrovni. Vybudovanie počítačovej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov znamená zabezpečenie realizácie veľmi zložitých numerických výpočtov pre oblasti výskumu a vývoja. Technická univerzita v Košiciach je do projektu zapojená ako jeden z partnerov projektu.
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií I a II fáza
  Trvanie: 07/2013-06/2018
  Spracovanie realizačného projektu informačnej a komunikačnej platformy UVP, implementácia  a zavedenie informačnej a komunikačnej platformy do prevádzky.
 • KC ZATIPS - Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách
  Trvanie: 2011-2014
 • Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE
  Trvanie:  01/2013-09/2015
  Realizácia funkčného systému komplexnej podpory rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania na TUKE a  poskytovania podporných služieb v oblasti efektívneho doručovania multimediálneho vzdelávacieho obsahu v podmienkach TUKE.
 • INFRA IV - Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT
  Trvanie: 11/2012-04/2015
 • INFRA V - Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na TUKE rozšírením objektov a modernizáciou infraštruktúry
  Trvanie: 02/2014-09/2015