Dátové centrum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Technicko-prevádzkové zabezpečenie dátového centra

Display portlet menu

Technicko-prevádzkové zabezpečenie dátového centra

Dátové centrum (DC) je špecializovaný priestor určený na zabezpečenú prevádzku serverov, diskových polí a komunikačnej infraštruktúry.

Hlavné DC sa nachádza v budove ÚVT na ul. Nemcovej 3 a záložné DC je umiestnené v hlavnej budove TU na ul. Letnej 9.

Na dosiahnutie vysokej dostupnosti služieb prevádzkovaných zariadeniach v DC je potrebné zabezpečiť spoľahlivé napájanie a chladenie. 

Zálohovanie napájania DC

Proti krátkodobým výpadkom napájania, rádovo sekundy, sú zariadenia DC chránené dvoma akumulátorovými záložnými napájacími zdrojmi (UPS) s technológiou dvojitej konverzie, pričom každý záložný zdroj napája zariadenia vo svojej vlastnej trojfázovej vetve. Zariadenia, ktoré sú vybavené dvoma napájacími prívodmi sú napájané z obidvoch zálohovaných vetiev a majú vyššiu odolnosť voči poruchám napájania. UPS chránia napájané zariadenia aj proti iným typom porúch ako sú výpadky napájania, napr. prepätia, podpätia, kolísanie napätia a/alebo frekvencie, vyššie harmonické, ...

Proti výpadkom napájania, v trvaní rádovo jednotky až desiatky hodín, je sústava zabezpečená motorgenerátorom o výkone 190 kVA. Motorgenerátor štartuje automaticky pri výpadkoch dlhších ako 6 sekúnd a nabieha na plný výkon za 10 sekúnd od štartu.

Záložné zdroje o celkovej kapacite 135 kVA sú rozdelené do 2 nezávislých napájacích vetiev, z ktorých každá pokrýva maximálne 50% potrebnej napájacej kapacity a má teda výkonovú rezervu na napájanie celého DC pri poruche druhej napájacej vetvy. Doba zálohovania pri plnej kapacite akumulátorov je približne 15 minút.

Chladenie DC

Chladenie DC je zabezpečované trojicou klimatizačných jednotiek s celkovým chladiacim výkonom 120 kW, ktoré pracujú v redundantnom režime N+1. Prevádzka klimatizačných jednotiek je monitorovaná a v prípade odchýlok od bežných prevádzkových stavov sú správcovia DC notifikovaní mailom alebo SMS správou v závislosti od závažnosti odchýlky.