Dátové centrum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Technológie dátových úložísk a diskových polí

Display portlet menu

Technológie dátových úložísk a diskových polí

Efektívna prevádzka veľkého množstva virtuálnych alebo fyzických serverov si vyžaduje aj efektívnu správu ich dátových úložných priestorov s kapacitami niekoľko desiatok až stovák TB. Túto úlohu je možné zabezpečiť iba použitím spoločných centrálnych úložísk dát. Lokálne pripojené diskové kapacity priamo k serverom predstavujú zastaraný a najmenej efektívny spôsob, a to tak z hľadiska efektívnosti správy ako aj z hľadiska využiteľnosti a disponibility ich celkovej kapacity.

Z tohto dôvodu je na ÚVT TUKE v prevádzke niekoľko centralizovaných úložísk s rôznymi kapacitami a s rôznymi výkonnostnými charakteristikami. V rutinnej prevádzke sú používané najmä diskové polia (dátové úložiská) spoločnosti NetApp, ktoré poskytujú svoje úložné kapacity ako službu pre virtuálne alebo fyzické servery. Na pripojenie serverov k úložiskám sú používané rôzne fyzické topológie (vyhradené – FC, zdieľané – Ethernet) a rôzne komunikačné protokoly (NFS, SMB, FC, iSCSI, FCoE, FC-NVMe). Dátové úložiská umožňujú efektívne zväčšovanie veľkosti súborových systémov bez ich prácnej reinštalácie a vytváranie tzv. snapshotov na účely obnovy predchádzajúceho funkčného stavu.

V súčasnosti sa využívajú najmä diskové polia spoločnosti NetApp, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ukladania a správy dát.

Diskové polia NetApp pracujú pod vlastným operačným systémom ONTAP a používajú súborový systém WAFL (Write Anywhere File Layout), ktorý podporuje vytváranie Snapshotov. Po hardvérovej stránke sú vnútorne redundantné. Sú vybavené viacnásobným napájaním, viacerými pripojeniami do počítačovej siete, vnútornou proaktívnou diagnostikou a možnosťou konfigurovania rôzneho stupňa dátovej redundancie (RAID - Redundant Array of Independent/Inexpensive Disk).