Central Authentication System

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Vlastnosti jedinečného loginu

Display portlet menu

Vlastnosti jedinečného loginu

Na TUKE je od roku 2009 používaný jednotný formát jedinečného loginu. Tento login je platný pre všetky systémy, ktoré sú autentifikované voči Centrálnemu autentifikačnému systému TUKE (ďalej len CAS).

Dôvody zavedenia jedinečného loginu:

 • pokrytie spojitej jednoznačnej identifikácie používateľa počas 3-stupňového štúdia a prípadného následného zamestnaneckého pomeru v rámci univerzity,
 • zvýšenie ochrany voči odvodeniu loginu zo známych informácií o používateľovi a voči prelomeniu samotného prístupu,
 • jednoznačná identifikácia používateľa v rámci informačných systémov TUKE.

Upozornenie pre používateľov:

Jedinečný login NIE JE zhodný s mailovou adresou a nie je ani jej súčasťou. Príklad:

 • používateľ Janko Hraško
 • môže mať napr. login jh235az
 • môže mať (ak nie je viac používateľov s tým istým menom a priezviskom) mailovú adresu janko.hrasko@tuke.sk, v žiadnom prípade však nebude mať mailovú adresu jh235az@tuke.sk

Bezpečnostné odporúčanie:

 • Váš login potrebujete poznať iba vy a správcovia informačných systémov, ktoré používate. Preto nie je dôvod, aby ste svoj login zverejňovali nad tento rámec.
 • Správca žiadneho systému nemá právo poznať heslá používateľov a preto nikomu, ani na vyžiadanie, teda ani žiadnemu správcovi neposkytujte informácie o svojich heslách.
 • Mailová adresa má verejnejší charakter ako login. Napriek tomu je vhodné ju poskytnúť iba tým, s ktorými chcete komunikovať. Významne tým znížite riziko nevyžiadanej pošty, tzv. SPAMu.

Vlastnosti a formát jedinečného loginu:

 • Dĺžka loginu je 7 znakov, pozostáva z ASCII znakov malej anglickej abecedy a má formát xy123ab, kde:
  • xy sú počiatočné písmená mena a priezviska používateľa,
  • 123 je celé číslo z intervalu 000999 vrátane vodiacich núl,
  • ab sú písmená abecedy a až z s vynechaním písmena l (malé L) kvôli možnej zámene s číslicou 1.
  • Reťazec 123ab je generovaný systémom CAS.
 • Používateľovi (študent alebo zamestnanec) je pridelený pri nástupe na TUKE
  • Ak študent po ukončení štúdia pokračuje na TUKE ako zamestnanec, login sa mu nemení.
  • Ak používateľ odíde z TUKE a opätovne sa na TUKE vráti, získa ten istý login.
 • Login, ktorý bol už raz pridelený nejakej fyzickej osobe, nebude nikdy v budúcnosti pridelený žiadnej inej fyzickej osobe.