PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre OS linux

Display portlet menu

Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre OS linux

Pred pripojením do VPN v OS Linux potrebujete nastaviť Check Point klienta s názvom SSL Network Extender. Pred samotnou konfiguráciou, OS Linux vyžaduje inštaláciu Javy, niektorých balíkov a knižníc. Prosíme riaďte sa požiadavkami Check Point-u na tejto stránke:
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk119772
Teda inštaláciou nasledovného softwéru:

Poznámka: Inštalácia a konfigurácia VPN bola robená pod 0S Linux Ubuntu 20.04 LTS.

Skontrolujte si inštaláciu Javy:

java -version

Ak chýba, stačí nainštalovať tento balík:

sudo apt install default-jre

V ďalších krokoch ostatné balíky a knižnice uvedené vyššie:

sudo apt-get install libnss3-tools openssl xterm

sudo apt install libpam0g:i386 libx11-6:i386 libstdc++6:i386 libstdc++5:i386

Po inštaláci všetkých balíkov urobte reboot systému.

sudo reboot

Po reboot-e otvorte webový prehliadač a zadajte URL adresu:
https://remote.tuke.sk/
Objaví sa prihlasovacie okno, kde zadáte svoje prihlasovacie údaje v tvare jedinečný login a heslo.

Potom si stiahnite a uložte Mobile Access Portal Agent.

Spustite tento shell script, predtým zmeňte prístupové práva aj na vykonanie.

sudo sh ./cshell_install.sh

A môžete sa cez https://remote.tuke.sk/ (znovu prihlásiť,) pripojiť a potvrdiť výzvy CheckPoint Mobile Access Portal Agent.

Po úspešnej konfigurácii ste pripojený cez VPN do TUKE siete.