PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre všetky verzie OS Win

Display portlet menu

Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre všetky verzie OS Win

Ďalším alternatívnym spôsobom vzdialeného bezpečného VPN pripojenia do TUKE siete je pomocou Check Point EndPoint Security klienta. Jeho použitie je možné vo všetkych verziách OS WIN.

1. Stiahnite si Check Point EndPoint Security klienta.

2. Spustite inštaláciu stiahnutého .msi súboru a kliknite na Next.

3. Vyberte možnosť Check Point Mobile. V ďalšom kroku príjmite softvérovú licenciu.

4. Pokračujte v inštalácii.

5. Ukončite inštaláciu.

6. Po inštalácii sa v pravom dolnom rohu v paneli úloh objavi ikona klienta - žltá kladka.

7. Kliknite na ikonu pravým tlačítkom myši a vyberte možnosť Connect. Objaví sa výzva na konfiguráciu VPN pripojenia. Kliknite Yes. Proces nastavenia sa deje iba pri prvom pokuse o pripojenie do VPN.

8. Po odlkiknutí Next definujte server a Display name remote.tuke.sk . V ďalšom kroku ponechajte štandartnú voľbu a pokračujte.

9. Autentifikačná metóda zostane na Username and password.

10. Ukončite nastavenie.

11. A môžete sa pripojiť. Zadajte svoj jedinečný TUKE login a heslo.

Po úspešnom overení sa zobrazí informácia o pripojení do VPN.