PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre Win 10

Display portlet menu

Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre Win 10

Pre OS WIN 10 potrebujete stiahnut VPN klienta s názvom Check Point capsule VPN z Microsoft Store. Ak nemáte konto v Microsofte musíte si ho najprv vytvoriť, aby ste si mohli stiahnuť túto aplikáciu.

V prípade inštalácie na PC si stiahnite Capsulu na PC.

Po nainštalovaní sa objaví v Štart Menu aplikácia Check Point Capsule VPN.

Po spustení Check Point Capsule VPN sa objaví upozornenie, aby ste prešli na sieťové nastavenia a nakonfigurovali VPN pripojenie.

Kliknite na VPN pripojenie a dostanete možnosť Pridanie VPN pripojenia.

Tu vyplňte nasledujúce údaje a kliknite na Uložiť.

Následne sa zobrazí novo vytvorené VPN pripojenie remote.tuke.sk. Kliknite na Pripojiť.

Tu ešte zvoľte autentifikačnú metódu Username and Password...

A kliknite na Pripojiť.
Objaví sa prihlasovacie okno, kde zadáte svoje prihlasovacie údaje z CAS-u TUKE (jedinečný login a heslo).

Po overení sa objaví správa o pripojení.

V príkazovom riadku si overíte IP adresu VPN pripojenia remote.tuke.sk príkazom ipconfig /all