Softvér

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Adobe

TUKE má prostredníctvom združenia EUNIS uzatvorenú zmluvu na nákup programových produktov firmy Adobe. Licencie a produkty získané cez tieto zmluvy sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie komerčnej podnikateľskej činnosti.

Táto zmluva umožňuje nákup licencií pre Adobe produkty za akademické ceny. Licencie sú trvalé. Nakupujú sa prostredníctvom firmy Exe,spol s.r.o.

Ceny jednotlivých produktov a ďalšie informácie získate zaslaním emailu na HelpDesk front na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk. Objednávku a úhradu licencií si zabezpečuje každé pracovisko v koordinácii s ÚVT. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová.