Útvar informačných systémov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Oddelenie prevádzky, integrácie informačných systémov a koordinácie centrálnych projektov

Display portlet menu

Oddelenie prevádzky, integrácie informačných systémov a koordinácie centrálnych projektov

Oddelenie prevádzky, integrácie informačných systémov a koordinácie centrálnych projektov zabezpečuje prevádzku:

 • ekonomického informačného systému SAP R/3
  • štandardná bázová podpora prevádzky v rámci projektu Sofia pre VVS
  • inštalácia SAP R/3 pre koncových používateľov na TUKE
  • prideľovanie prístupových práv používateľom podľa požiadaviek garantov modulov
 • Cognos portálu
  • podpora pedagogického manažmentu univerzity - štatistiky prijímacieho konania a študentov nad údajmi z IS MAIS
  • štatistické vyhodnotenie študentských ankiet
  • generovanie ubytovacej karty a karty študenta pre potreby študijných a ubytovacích oddelení
  • automatická aktualizácia reportov cez Cognos Scheduler
  • možnosť automatického zasielanie reportov na email v rôznych výstupných formátoch
 • TUKE portálu
  • web portál TUKE
  • podpora pri vytváraní fakultných webových portálov
 • Helpdesku TUKE
  • spracovanie prevádzkových požiadaviek používateľov všetkých systémov
 • Moodle TUKE
  • elektronická podpora výučby - tvorba elektronických kurzov a testov
 • systému SALTO
  • riadenie prístupu zamestnancov cez rampy do jednotlivých parkovacích areálov univerzity a do dverí kancelárií

Oddelenie analyzovalo, samostatne vyvinulo a úspešne prevádzkuje:

 • IS Karty
  • vydávanie kariet zamestnancov a študentov
  • exporty údajov pre CKM, TransData (dopravu) a interné IS TUKE
  • mobilnú aplikáciu pre identifikáciu študentov a zamestnancov TUKE
 • Register osôb
  • generovanie jednoznačného identifikátora osoby na TUKE
  • riešenie vzniknutých kolízií v údajoch osôb
 • Interný telefónny zoznam TUKE
  • zverejňovanie aktuálnych pracovných telefónnych čísel a e-mailových adries zamestnancov na webe
 • Prístupový systém - rampy
  • riadenie prístupu zamestnancov cez rampy študentských domovov a do dverí kancelárií
 • Kľúčový poriadok TUKE
  • elektronická evidencia vydávaných kľúčov na vrátniciach
  • elektronická evidencia návštev a výpožičiek
 • Register rizík a príležitostí TUKE
  • informačný systém pre podporu systému manažérstva kvality (SMK)
  • zabezpečuje evidenciu a ľahšiu identifikáciu rizík/príležitostí v rámci procesov SMK na TUKE a následne na ich efektívnejšie riešenie/využívanie

Podľa požiadaviek univerzity na všetkých prevádzkovaných systémoch zabezpečuje vývoj, modernizáciu a následne technickú podporu, buď v spolupráci s dodávateľom alebo vo vlastnej réžii.