Služby

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Bezdrôtové siete - WiFi na TUKE

Display portlet menu

Bezdrôtové siete - WiFi na TUKE

Na TUKE sú v trvalej prevádzke dve WiFi siete s týmito oznamovanými identifikátormi SSID:


WiFi sieť eduroam na TUKE

Eduroam je medzinárodný projekt a zároveň aj služba, prostredníctvom ktorej používatelia zo zúčastnených organizácií vzájomne získavajú prístup k Internetu v hostiteľskej organizácii zapojenej do projektu využívajúc svoje domáce prístupové údaje pre autentifikáciu. Administratívna réžia prístupu k sieti je týmto významne zredukovaná a zároveň je podporovaná mobilita používateľov.

 

Ďalšie informácie o projekte eduroam a súvisiacich aktivitách sú uvedené na stránke www.eduroam.org. Projekt eduroam je implementovaný takmer celosvetovo – interaktívna mapa dostupnosti siete eduroam.

SANET poskytuje svojím členom základnú infraštruktúru pre využitie služby eduroam. Na Slovensku je projekt implementovaný v týchto organizáciách:

Aplikácia pre lokalizáciu dostupnosti siete eduroam

Pripojenie do bezdrôtovej siete eduroam pre TUKE používateľov

Pre použitie služby je potrebná WiFi karta (modul) (802.11a/b/g alebo 802.11n) vo vašom zariadení a musíte byť v dosahu WiFi pripojenia. Služba musí byť nakonfigurovaná v operačnom systéme. Pripojenie bolo otestované pre OS:

 • Windows  8.1/10
 • Linux distribúcie
 • Android
 • iOS (iPhone, iPad)

Aplikácia pre automatické nastavenie WiFi klienta pre OS Windows, MAC OS, iOS, Linux.

Návody na pripojenie nájdete na stránke → Príručka používateľa bezdrôtovej siete eduroam.

 • Sieť eduroam používa zabezpečenie WPA2-EnterpriseAES šifrovaním a štandard802.1xPEAP-MSCHAPv2 overovaním identity pre prihlásenie a je šírená pod SSID eduroam.
 • Hosťujúci používatelia z iných univerzít na TUKE musia mať vytvorený aktívny eduroam účet vo svojich materských organizáciach.
 • Študenti a zamestnanci TUKE môžu získať svoje prístupové údaje na tejto stránke.

Informácie o prihlasovaní sa do bezdrôtovej siete eduroam na TUKE

Používatelia z TUKE sa prihlasujú do siete eduroam svojim jedinečným loginom, ktorý je vo formáte xy123ab@tuke.sk (spolu s doplneným sufixom @tuke.sk) a WiFi heslom, ktoré si predtým nastavili na stránke https://identity.tuke.sk/ - návod pre nastavenie WiFi hesla.
Používatelia z iných organizácií zúčastnených na projekte eduroam, pri prihlasovaní sa do eduroam uvádzajú sufix svojej organizácie, teda sa prihlasujú napr. login_eduroam_upjs@upjs.sk a WiFi heslom vygenerovaným vo svojej domovskej organizácii.

Konfigurácia WiFi klientov pre bezdrôtovú sieť eduroam

Na zjednodušenie konfigurácie WiFi klientov v prostredí OS Windows 8.1/10, Linux, Mac, iPhone bola vytvorená aplikácia pre automatické nastavenie sieťových overovacích parametrov, ktorú si môžete stiahnuť tu. Nastavenie profilu je možné vykonať aj ručne podľa postupov na Príručka používateľa bezdrôtovej siete eduroam.
Používateľ následne pri prihlasovaní sa do siete eduroam, zadá svoje prihlasovacie údaje v tvare xy123ab@tuke.sk, kde xy123ab je jeho jedinečný login a WiFi heslo.


Bezdrôtová sieť TUNET-guest

Používateľ pri pripojení sa do siete TUNET-guest je upozornený na fakt, že sa pripája do nezabezpečenej siete, ktorá ma povolené len tieto protokoly:

 • POP3 (110) a POP3s (995)
 • IMAP (143) a IMAPs (993)
 • SMTPS (465), SMTP-TLS (587)
 • FTP (21)
 • MSN (1863)
 • HTTP (80)
 • HTTPS (443)

a odporúča sa mu použitie siete eduroam. Text tohto oznamu sa používateľovi zobrazí ako informácia pri prihlasovaní sa do WiFi siete TUNET-guest:


Kde sa môžete pripojiť:

Na TUKE je v prevádzke WiFi infraštruktúra, ktorá pracuje s normami 802.11a/b/g/n/ac. Použité je centralizované riešenie od firmy Cisco a celkovo je nasadených na TUKE takmer 300 prístupových bodov, ktoré sú spravované dvoma redundantnými WiFi kontrolérmi. Prístupové body WiFi sú umiestnené v týchto lokalitách:

 • areál TUKE na Letnej 9,
 • areál Leteckej fakulty na Rampovej 7,
 • Fakulta výrobných technológií v Prešove,
 • objekty TUKE na Grešákovej 6 a Mäsiarskej 74,
 • Študentské domovy TUKE v Košiciach a Prešove.

Na mape areálu TUKE sú uvedené počty prístupových bodov v jednotlivých objektoch v polovici roku 2019.

Prístupové body sú umiestnené vo vnútorných priestoroch objektov, spravidla blízko stropov, alebo na stropoch chodieb. Pre používateľa uvádzame ilustratívne vyobrazenie jedného z použitých modelov, aby sme mu umožnili vizuálnu lokalizáciu prístupového bodu.

Kontaktné informácie:

Centrálna správa WiFi:

Zásady používania siete

Aj pre používanie WiFi sietí na TUKE platí Prevádzkový poriadok PvP/TUKE/PSIS/09 Počítačovej siete TUNET a informačného systému TUKE a tiež Všeobecné pravidlá používania siete SANET.