Central Authentication System

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Zmena hesla

Pamätám si heslo

Ak používateľ VIE svoje súčasné heslo, môže si sám nastaviť nové heslo (zmena hesla).

Heslo sa mení na stránke https://identity.tuke.sk/

Používateľ pred prihlásením si môže vybrať jazykovú verziu stránky

!!! Na každú zmenu hesla používateľom je vyžadované, aby používateľ poznal svoje súčasné heslo !!!

Nepamätám si heslo

Postup používateľa pri prezradení hesla

Ak používateľ zistí prezradenie svojho hesla, je povinný:

  1. bezodkladne, ak je to ešte možné, zmeniť si heslo
  2. bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na Dispečing ÚVT a to osobne kvôli overeniu identity
  3. ak si používateľ nemôže zmeniť heslo, lebo heslo mu bolo už zmenené útočníkom pri bezpečnostnom incidente, tak potom sa uplatní „Postup pri zabudnutí hesla používateľom“.
Postup pri zabudnutí hesla používateľom

Ak používateľ zabudol svoje heslo, postupuje podľa týchto bodov:

  1. Overenie identity používateľa: Používateľ musí jednoznačným spôsobom preukázať svoju fyzickú identitu, aby umožnil overenie vlastníctva digitálnej identity a to fyzickou prítomnosťou a pomocou dôveryhodného dokladu – občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný pas, zamestnanecký alebo študentský preukaz.
  2. Zmena hesla: Oprávnený pracovník používateľovi vygeneruje nové heslo.

Zmena hesla bez overenia identity je zakázaná, teda je zakázaná zmena hesla, napr. na základe mailovej alebo telefonickej komunikácie.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča, aby si používateľ toto nové heslo čo najskôr zmenil na https://identity.tuke.sk/. Dôvodom je, že používateľské heslo má právo poznať iba sám používateľ.

!!! Správca žiadneho systému nemá právo poznať heslá používateľov a preto ani na vyžiadanie nikomu, teda ani žiadnemu správcovi neposkytujte informácie o svojich heslách !!!