PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Pripojenie IP telefónu

Nasledujúce obrázky zobrazujú možnosti zapojenia IP telefónov do počítačovej siete TUNET.

Obr. 1 - preferované zapojenie priamo na tzv. PoE switch (6) v správe ÚVT.
IP telefón (3) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) do zásuvky na stene (1), ktorá je pripojená na ÚVT PoE switch (6) poskytujúci napájanie ako aj dátové pripojenie.
Počítač (4) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) na IP telefón (3) na port označený ako "PC".


Obr. 2 - zapojenie priamo na switch (bez podpory PoE) (6) v správe ÚVT.
IP telefón (3) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) do zásuvky na stene (1), ktorá je pripojená na ÚVT switch (bez podpory PoE) (6) poskytujúci dátové pripojenie. Telefón (3) je napajaný externým napájacím adaptérom (7).
Počítač (4) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) na IP telefón (3) na port označený ako "PC".


Obr. 3 - zapojenie priamo na switch (6) v správe ÚVT s viacerými počítačmi (4).
IP telefón (3) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) do zásuvky na stene (1), ktorá je pripojená na ÚVT switch (6) poskytujúci dátové pripojenie, prípadne aj napájanie.
Viaceré počítače (4) v miestnosti sú pripojené sieťovým UTP káblom (2) na nemanažovateľný switch (8), ktorý je pripojený na IP telefón (3) na port označený ako "PC".


Obr. 4 - zapojenie priamo na switch (6) v správe ÚVT s viacerými telefónmi (3) a viacerými počítačmi (4). Takéto pripojenie je možné iba v prípade, ak nie je možné pripojiť IP telefón priamo na ÚVT switch.
Prvý IP telefón (3 ľavý) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) do zásuvky na stene (1), ktorá je pripojená na ÚVT switch (6), poskytujúci dátové pripojenie, prípadne aj napájanie.
Druhý IP telefón (3 pravý) je pripojený portom označeným "SW" na prvý IP telefón na port označený ako "PC". Na druhom IP telefóne je nutné ručne nastaviť tzv. VOICE VLAN hodnotu. Druhý IP telefón (3) musí byť napájaný externým napájacím adaptérom (7).
Viaceré počítače (4) v miestnosti sú pripojené sieťovým UTP káblom (2) na nemanažovateľný switch (8), ktorý je pripojený na IP telefón (3) na port označený ako "PC". 


Obr. 5 - zapojenie priamo na switch (6) v správe ÚVT s viacerými telefónmi na predradenom nemanažovateľnom switchi (8) a viacerými počítačmi. Takéto pripojenie je možné iba v prípade, ak nie je možné pripojiť IP telefón priamo na ÚVT switch.
Všetky IP telefóny (3) sú svojim portom označeným "SW" pripojené sieťovým UTP káblom (2) do nemanažovateľného switcha (8 ľavý). Tento nemanažovateľný switch (8 ľavý) je pripojený sieťovým UTP káblom (2) do zásuvky na stene.
Všetky IP telefóny (3) musia byť napájané externými napájacími adaptérmi (7).
Viaceré počítače (4) v miestnosti sú pripojené sieťovým UTP káblom (2) na nemanažovateľný switch (8 pravý), ktorý je pripojený na IP telefón (3) na port označený ako "PC".


Obr. 6 - ukážka fyzickej kábeláže IP telefónu.
Prvý port je použitý na pripojenie externého napájacieho adaptéra (7). Ten je potrebné použiť, ak switch, na ktorý sa pripája IP telefón nepodporuje PoE - napájanie cez sieťový kábel.
Druhý port (SW) slúži na pripojenie do počítačovej siete TUNET - na switch (6) pod správou ÚVT (vo vačšine prípadov s podporou PoE).
Tretí port (PC) slúži na pripojenie ďalších sieťových zariadení - iné, nemanažovatelné switche (8), ďalšie IP telefóny (3) a počítače (4). 


Legenda:

(1) - Zásuvka počítačovej siete na stene
(2) - Sieťový UTP kábel ("pač kábel")
(3) - IP telefón
(4) - Počítač
(5) - Elektrická zásuvka na stene
(6) - UVT switch (prepínač)
(7) - Napájací adaptér (iba ak nie je dostupné PoE napájanie)
(8) - Nemanažovateľný switch