Softvér

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Antivírusový systém

Problém s ESET Endpoint Antivirus

Návod na opravu

V súčasnosti sú k dispozícii licencie antivírusového riešenia firmy ESET. Tieto licencie sú určené na ochranu počítačov, ktoré sú majetkom TUKE. Do tejto kategórie patria počítače, ktoré používajú zamestnanci TUKE a počítače, ktoré sú umiestnené v učebniach.

Pre TUKE bol vytvorený server av.tuke.sk, na ktorom sú umiestnené inštalačné balíky a aktualizácie AV produktov zakúpených od firmy ESET. Prevádzka tohto servera je zaznamenávaná a monitorovaná a to tak z bezpečnostných dôvodov ako aj z dôvodu overiteľnosti dodržania licenčných podmienok TUKE.

Každý zamestnanec má možnosť štandardne použiť 1 licenciu na 1 pracovný počítač. Na získanie prístupových práv potrebných na inštaláciu AV a jeho aktualizáciu zamestnanec použije identifikačné údaje, ktoré mu budú vygenerované na vyžiadanie. Vytvorené prístupové práva platia pre jeden počítač.
O vygenerovanie nového alebo zabudnutého hesla pre EEA verzie 5.x môžete požiadať zaslaním emailu na adresu av@helpdesk.tuke.sk. V texte uveďte priezvisko, Váš TUKE login, umiestnenie počítača. Email odosielajte z Vašej pracovnej emailovej adresy (@tuke.sk).
Okrem toho, každý zamestnanec má právo požiadať ešte o ďalšiu licenciu na ďalší pracovný počítač, napr. notebook. O túto licenciu tiež požiada zaslaním e-mailu na adresu av@helpdesk.tuke.sk.

Pre správcov učební budú prístupové práva vytvárané v špeciálnom režime. Správca učebne požiada o vytvorenie prístupových práv správcu AV zaslaním e-mailu na adresu av@helpdesk.tuke.sk.

V prípade otázok, problémov nás kontaktujte emailom na adresu av@helpdesk.tuke.sk.