Útvar informačných systémov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Oddelenie pedagogického informačného systému

Display portlet menu

Oddelenie pedagogického informačného systému

Oddelenie pedagogického informačného systému zabezpečuje bezproblémovú prevádzku akademického informačného systému MAIS. V rámci jeho modulov E-Prihláška, Uchádzač, Študent, Pedagóg, Referent, Administrátor, Verejný Portál a Ubytovanie zabezpečuje:

 • analýzu pedagogických procesov
 • vypracovanie metodiky spracovania procesov v MAISe pre fakulty TUKE
 • správu hardvérových i softvérových  prostriedkov potrebných pre prevádzku MAISu
 • centrálnu podporu všetkých používateľov (uchádzači o štúdium, študenti, pedagógovia, študijné referentky, i ubytovacie referentky)
 • vypracovanie štatistík o uchádzačoch o štúdium, študentoch, ubytovaných študentoch, absolventoch a uhrádzaní školného študentmi TUKE pre Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a vedenie univerzity
 • raz mesačne zasielanie požadovaných údajov o študentoch TUKE do Centrálneho registra študentov VŠ SR
 • hromadnú tlač rozhodnutí o prijatí, diplomov a pod.
 • riadenie a monitorovanie prevádzky MAISu za účelom sproduktívnenia pedagogického procesu
 • servisnú činnosť pre všetky fakulty TUKE
 • konzultačnú a školiacu činnosť ohľadne funkcionality MAISu
 • analýzu a systémovú podporu ubytovacích procesov